注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

楸树林

相遇是偶然,相识是缘分,相惜是欣赏,相知是幸运!

 
 
 

日志

 
 

家 族 习 俗 对 联(上)  

2016-01-09 12:40:53|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

    家 堂 对   

 俎豆千秋永            百世其昌祖宗德                         

 本支绵百世            永言孝思子孙心 

 

 宗功祖德远              蒸尝樽酒秋冬节

 木本水源深              登豆椒香水木恩

 

 缥缈香烟酬祖德          螽绳麟振承先业

 辉煌烟彩报宗功          椒衍瓜绵启后昆

 

 序昭序穆心如在          堂构依然绍祖训

 报德报功志若存          箕裘勿替继先声

 

 由先正旧典是式          一家功德垂恩远

 嗣前人图功攸终          万卷诗书遗泽新

 

 玉树芳兰承祖豆          丕乃先人光綻绪        千秋祖豆流芳远

 金蝉紫诰答蒸尝          绳其祖武振箕裘        百代衣冠继世长    

         

 敬祖先永享增盛          一脉真传克勤克俭      水源木本承先泽

 孝父母实受平安          两般事业惟读惟耕      春露秋霜启后昆

                  

 

                           书 房 对

  谈笑有鸿儒                              大道长流洙泗水     几案中万卷诗书用心点检

  往来无白丁             春风早发杏坛花     门墙下几株桃李着意栽培

 

  灯火云间月             深院尘稀书韵雅       书田粟菽皆真味

  书声雨外天             明窗风净墨花香       心地芝兰发異香

 

  松风临水朝磨剑         养孟子浩然志气       欲知世味须明眼

  竹月当窗夜读书         学颜渊克己功夫       不识人情只看花

 

  花香莫若书香好

  食味无如道味高

                           娶 亲 对

  枝头梅绽春来早       洞房双双映红烛      地阔天高比翼齐飞

  堂前榴开褔占先       华堂日日暖春风      海枯石烂同心永结

 

  十年恩爱同地久       雪满山中高士卧       美继射屏新礼乐

  百世姻缘如天长       月明林下美人来       诗推咏雪旧家风

 

  雀驾遥临青玉案         兰亭修禊日          金屋人间传二美

  鸾箫喧奏爵金堂         沂水永归天          银河天上渡双星

 

  周诗自治关睢化         关睢诗可咏          洞房花烛庆瑞龙

  秦辇遥临彩凤随         归妹易堪占          金屋笙歌喜祥凤

 

  三千锦字天球灿       参荇喜流芳谷我士女    腹坦东床知美壻

  十二连城日璧光       夭桃常继美宜其家人    手牵红缐识芳乡

                  娶亲吹手楼对

  诗歌鹊巢其三句        风云且看登龙虎      满座笙歌奏宴尔

  乐奏睢鸠第一章        箫管今宵引凤凰      一堂钟鼓赋宜其

 

  三百余篇奏睢鹊        诗歌四喜其三句      十二律但用其正

  六十四卦占乾坤        乐奏二南第一章      六十调(     )

                   娶亲厢画对

  今日画眉春在手        青鵉对舞珊瑚树       咏雪庭中来淑女

  他年攀桂月当头        彩燕双栖玳瑁梁       生花笔下见才郎

 

  雪满山中高士卧        帐前新结鸳鸯带       并蒂花开秾矣李

  月明林下美人来        堂前今开孔雀屏       三朝庙见奠之于

 

  诗咏关睢玉燕怀中先兆瑞

  易占归妹石麟天上早呈祥

                           厨 房 对

  家珍罗鼎爼           山中走兽云中雁       陈平宰割安天下

  庭瑞积仓箱           河内游鱼海内鲜       樊哙操刀佐汉朝

 

  赵国将军曾膳饭       胡麻桃瓣仙人饭       岂以割烹诬伊尹

  商朝宰相亦调羹       莼菜鲈鱼处士羹       味调嗜食效易牙

                           

                            生 意 对

  越国大夫曾贸易       福如晓日腾云起       兴隆店常投兴隆客

  孔门弟子亦生涯       财似春潮带雨来       发财门愿招发财人

 

  事业临身须要鸡鸣而早起   湖海客来谈贸易     生财坐待封金榜

  经营在己必待鼓尽以迟眠   缙绅人至讲经纶     获利行看挂紫标

 

  物阜财丰当泰运           莫道鱼盐无大隐     东鲁生涯追子贡

  地灵人杰际昌期           须知货殖有高贤     西岐好货有公刘

 

  贸易岂无廊庙志           惟向东鲁学子贡     货殖长才聊小试

  权衡须用圣贤心           何须南国问陶朱     经营大业运奇谋

 

  登利途仍由义路           鲍叔牙能知管仲     万古高风追管鲍

  习商业不改儒风           鴟夷子曾学季然     千秋义气羡陈雷

 

  万斛珠玑归宝地           财如学富藏金穴     经营暂试经伦手

  九天雨露润财源           货似品高露玉山     喻利常存喻义心

 

  自古论交推管鲍           遂心活计源头水      五湖寄迹陶公业

  从来致富追猗陶           得意生涯锦上花      四海交游晏子风

 

  贸易林中谈道德           开源节流周官训

  经营市内寓文章           以义为利大学传

                      酒 馆 对 

  能添壮士英雄胆           三杯入腹吃不愁穿不愁饥荒也不愁

  善助文人锦绣肠           两盏开怀天不怕地不怕老婆亦不怕

 

  味招云外三山客             方知瓶里乾坤大

  香引蓬莱八洞仙             始得壶中日月长 

                      客 馆 对

  高朋满座              往来无非官宦客          三鲜堪招三江客

  胜友如云              谈笑尽是缙绅人          五味可引五岳宾

 

                    礼 宾 客 屋 对 

  翰墨林中登第客        本是提名金榜客          昔日文章售国手

  芙蓉镜下夺标人        无非才夺锦绣人          他年宦迹媲名臣

 

  预卜封侯夸燕含

  暂依陇亩谢乌纱

                      药 铺 对

  一陈乳香知母到  知母寄生苍耳子  大将军骑海马身披川山甲去平草寇

  半窗故纸防风来  灵仙独活白头翁  小红娘坐车前头戴金银花来探槟榔

 

  君子当归无过地   橘井有泉皆活水

  灵丹独活有缘人   杏林无树不回春

                      客 屋 对

  文经百炼心方细                  琴里者音惟缘水         翰墨林中登第客

  事到三思气自平        茶中故旧是青山          芙蓉镜下夺标人

 

  友如作画须求淡        藏異书贵得初本          入门不俗人皆竹

  文似看山不喜平        收古画须检裂纹          到处闻香我亦兰

 

  迎宾屡解南州榻        相赏有松石间意          玉树凌霄通剑气

  宴客常倾北海樽        自为是义皇上人          宝花浮墨带书香

 

  泼翠峦烟三代器        鸢飞鱼跃真机在          劫后图书惺众眼

  艳新花鸟六朝文        竹节松苍正气深          岁寒松柏见天心

 

  大海云横龙世界        真学问五伦作起          文章醉我非关酒

  高山松郁虎平生        大文章六经得来          风雅宜人不在山

 

  琴里者音惟绿水

  茶中故旧是青山 

           生子过十二日、满月、生日贺喜对

海上蟠桃重结子         荆山璞剖连城玉        丰姿不数徐卿异

月中丹桂又生枝         合浦光呈照乘珠        宝树长生谢傅家

 

治世现祥麟诗礼家风应有待           秋风郗氏夸双桂

丹山生彩风箕裘事业永能传           明月韋家有二珠

                   生 孙 贺 喜 对

已夸松干高标秀                三江潮发双龙起

又喜兰荪独吐奇                千里风生两骥随

            徐赓臣再任居官生子过生日贺喜对

祷祝以求感诸君关切多年竟薄得一朝汤饼

聪愚难定恐后日栽培无术空负此两地笙歌

                      庆 寿 对         

鹤发童颜今日果登仁者寿              酒泛金巵春酒香浮仁寿酒

峩冠博带他年还沐圣皇恩              星辉南极福星高照岁德星

 

并秀椿萱荣晚景          三月莺花同盛事       仁寿域开和气霭

联芳兰桂吐秋香                       一堂簪履蔼春风       熊罷梦协桂香浮

         寿官贺喜上寿对即前清年逾八旬报皇赏顶戴

百岁遐令膺上寿          穷处求通天爵既修人爵至

今朝宠诏沐皇恩          寿中得贵布衣还作锦衣归

 

寿逾八秩神清梦稳无忧无虑如从彭祖

堂同五世父慈子孝不激不躁愿学张公

                             道 院 对

 道心静似山藏玉      玄都道士青虹剑

 经卷清如水养鱼      上界仙人白凤翎

 

 疎松影落空墰静  山石种来都是玉    夜起看黄庭一点道心秋月静

 细草春香小洞幽  渊鱼飞去尽成龙   兴来吟白云满腔诗思洞霞闲

 

 岩深水落寒侵骨      人在下方冲月上    文武丹成瑞气升腾云汉表

 门静花开色照衣      鹤从高处破烟飞    雌雄剑出豪光直射斗牛门

 

                      禅 林 对

  禅林有庆天然乐       黄昏磬冷空山静        月在上方诸品静

  僧室无尘自在春       子夜灯寒古殿深        心持半偈万缘空

 

  竹户半开钟未尽    闲人休作登门客        禅室从来云外赏

  松枝静处鹤初还  益友可为八室宾        香台岂是世中情

 

  指挥如意天花落       献果猿从云外至        食随鸣磐巢鸟下

  坐卧闲房春草生       巢松鹤自日边来        行蹅空林落叶声

 

  松高挂锡云生树       法座散花闻妙语        宝藏月明珠出海

  炉内烹茶月落泉      澄溪洗垢见禅心        花台烟暖雨随风

 

  迸水定寝香案泾       片石孤云窥色相        修真虽无三品贵

  雨花应共石床平       清池浩月照禅心        养性自有一生贤

 

  任处烟云非色相  抚掌笑春风丈室闲中空世界  时有客来烹茶烟暖浮新竹

  到来猿鸟尽皈依  抬头看月夜九霄高处照禅心 闲无俗累洗钵泉香带落花

                     钟 鼓 楼 对

  不教鬼神窥仙箓       一杵敲得千处醒        黄鹤楼中吹玉笛

  曾使风雷起剑峰       几声彻出万人惊        青龙山上撞金钟

                      船 上 对

  金棹拨浪花               高枕随水流           船头无浪行千里

  银篙点月波               轻舟任风吹           舵后生风送万程

 

  海门外清风明月   汲水疑山动    一帆风顺行千里

  官舱内积玉堆金   扬帆觉岸行    两岸花开月一轮

 

  飞帆日渡千江景           轻风回远笛

  巨艇恒收万斛风           明月待归舟

                      车 上 对

  我车既攻        尔轮尔辐         车行如擂鼓         车行千里远

  我马既同        载驰载驱         马走赛蛟龙         人马保平安

                     牛 马 棚 对

马生金?豹          欲求千里骏           良马如龙舞

牛产玉麒麟          须是五侯家           耕牛似虎欢

 

牛羊千口盛          夜秣须人力           牛如猛虎年年盛

骡马万岁增          春耕赖尔功           马似蛟龙岁岁增

                    铁 匠 炉 对

风吹千炉火                精神归大冶            嵇生煅灶名传铁

锤打万锭金                煅炼出红炉            管氏敛财榷并盐

                      粉 房 对

   细磨将来传宋祖

   粉资名色著周公

                      机 匠 对

   梭串龙蛇影                    云机制就千般锦

   机声凤凰鸣                    巧手妆成万样色

                     木 匠 铺 对

  梓匠轮舆各异业                虽不为工师之巧

   规矩绳墨共一家                而亦名绳削之度

                     银 匠 铺 对

  巧琢啣珠龙似舞                 精工尽得天孙巧

  奇镶铺锦凤如飞                 名誉争传白玉新

                      染 房 对

   五色文章随点缀        色超朱绿元黄外

   百般锦绣听妆成        彩入文章黼黻中

                      戏 台 对

不多地有家有国有天下              忠孝莫恢心千古传扬千古显

几个人为父为子为君臣              奸雄休得意一番操演一番诛

 

看我非我我看我亦非我              我本多情将古事今朝重提起

装谁象谁谁装谁就象谁              你若有兴破功夫明日早些来

 

幻极似真演出乃千年藻鉴            狗苟蝇营小人面目千古丑

今堪作古看来是一部春秋            鵉翔凤翥名士衣冠百代香

 

桓笛赢箫曲中婉转董狐笔            一曲雅音扮演就千古兴亡胜负

吴歈越调韵外分明许邵评            数声越调装点出百年悲欢离合

 

唱是两个曰曰喜怒曰哀惧曰启唇口

戏乃半边虚虚功名虚富贵虚动干戈

 

何必争名夺利富贵一生到究竟皆幻影

休提你胜我强英雄千古被后人作戏谈

 

旧曲番新声雅管风琹如坐观四千年史鉴

今人传往事设身处地活绘出十七代衣冠

 

汤武生尧舜净桓文丑未古今来头班弟子

日月灯云霞彩风雷鼓板天地间一大戏台

 

                                                        皮 影 戏 棚 对

始寂寂则屏空         倚着纱窗度情原理  一曲雅音随水流

继亭亭而影出         靦于皮脸论古谈今  数声越调遏行云

                     豆 腐 房 对

精致浩洁千方玉                  旋乾磨上流琼液

细腻光华万朵银                  煮月铛中滚雪花

                      上 梁 对

创千秋伟业          地灵人杰千载盛         喜檩字亦增彩色

立百代规模          桂茂兰芳百代隆         为儿孙而立规模

 

结架千祥至          立柱欣逢吉庆日         天时和顺上梁好

上梁百福来          上梁正遇紫微星         地利广平筑室高

 

立木祯祥至          始经营卜云其吉         竹苞松茂千年盛

上梁福寿增          肯堂构永孚於休         柱榎兰芳百世新

 

日照太平地          三阳日照兴隆日

福临吉人家          五福星临吉庆家

 

上梁生百福          裕后立良谟筑室得佳山佳水

立柱纳千祥          传家有至宝积书遗贤子贤孙

 

上梁开大业          创业合天时燕翼贻谋垂泽远

立木壮新居          结庐在人境居仁由义宅身安

 

                    乌革晕飞喜栋宇增一番光彩

                    竹苞松茂为儿孙立百代规模

 

                     南海观音庙对

紫竹林中香国在        莲花盆里群魔伏

绿杨阴里福田真        杨柳瓶中众物培

 

落伽中重开世界        普陀山上慈悲主  苦海茫茫静听动中世界

南海外别有洞天        紫竹林中自在佛  慈航荡荡闲观忙里乾坤

                     王母娘娘庙对

姓名共列天公箓         诸妹皆仙也乘鹤皆赴蟠桃会

懿范常留玉女峰         阿兄其神乎骑虎飞升玉笋班

                     菩 萨 庙 对

慈悲下土群生苦          一朵祥云瞻紫气        大慈大悲保赤字

自在西方万古天          三乘真谛达清虚        救苦救难慰苍生

 

香烟青琐瓶中柳   莲花法座钦模范

灯影红浮座上莲   杨柳净瓶布泽恩

                    孔 圣 人 对

三千弟子垂青史         泗水金声传万古    忘食忘忧我当日本非生知者

百代先生称素王         尼山木铎振千秋    不厌不倦尔幼学还宜敏求之

 

泗水恩波远              宪章文武祖述尧舜

尼山道脉长              笔参造化学究天人

                    玉 皇 庙 对

紫府殿前千盛礼         至诚不息群生庇      浩浩昊天春夏秋冬序不变

黄庭阶下万神朝         万寿无疆历代尊      荡荡上帝飞潜动植各遂生

 

无声无臭资化育      九天阊阖开宫扇  煌煌巨阙万道霞光冲紫府

曰明曰旦荷生成      万国衣冠拜冕旒  荡荡至尊千条瑞气贯黄庭

 

尊尚玄穷步青虚而登九五

圣称无极居太上以遍三千

 

                    城 隍 庙 对

赏罚无私此处常悬朗鉴   敬鬼神却是鬼神都有目  阳世间朝秦暮楚皆由己

贤奸有辨平时休昧良心   逞英雄只怕英雄不到头  阴司内古往今来放过谁

 

雪趁风威白沾田园能几日    好大胆敢来求我         善游此地心无愧

云乘雨势暗瞒天地不多时    快回头莫去害人         恶过斯门胆自惊

 

幽明之理大抵相同但欺乎心即欺乎鬼神               莫道阴司无循还

善恶之家终须有报不於其身必於其子孙               须知此地有报应

 

忝附同城每逢朔望之期到此间作一番质证             但得回头都是岸

重开广厦但愿神明有讬从今后保四境平康             何必到此悔前非

 

落毒良善莫灰心也须知六道轮回今生作者来生受

漏网奸雄休得志请试看两廊地狱活时容易死时难

                  胡三太爷灵神庙对

千处有求千处求           在高山修身养性

一方诚敬一方灵           出古洞济世活人

                   三 官 庙 对

赐福消灾彻万国      极乃道宗太极还从无极治

延令解厄诵三元      元为善长三元本是一元分

  

天官地官水官三官之灵纲纪造化

上元中元下元一元之气今古流行

 

                  三 清 宫 庙 对

按南辰定北斗开天开地

立五方分八卦烧海烧山

                   魁 星 庙 对

魁冠亿万人之学业                    笔点青云育亿万人之灵秀

星耀千百代之文章                    光开紫极耀千百年之文明

                   真武玄帝庙对

赤兰云为履           北极极矣本无极而太极

披头天作冠           玄天天也见先天於后天

 

气挥风云天地动     位镇北方凛凛英风光日月 真道修成渺渺玉清玄教重

剑舞山河鬼神惊     精分水性腾腾杀气肃乾坤    天符诰卜皇皇金阙紫微高

                  倒 坐 观 音 对

      问大士缘何倒坐

      恨世人不肯回头

                    送生娘娘庙对

      我具一片婆心抱个孩儿给你

      汝须行些善事留点阴骘与他

                   火 神 庙 对

      烈火红光普救万民真谛

      威烟青耀奠安斯世元君

                   太上老君庙对

开天辟地阴阳准   东鲁圣人曾向元门问古礼    货殖如山移来不借愚公力

历古振今道德尊   西天佛子点从道教悟真安    金生於土炼出曾经老子炉

 

百二关山扶玉座    紫气遥临百二河山钦模范

五千文字闷瑶缄    青简永载五千道德著经纶

 

上称为太厥位厥名直超世间以外

君号曰老有爵有齿俨居天下之先

                   太上老母庙对

东岳圣母默佑四方皆康泰

太山元君灵感五谷尽丰登

                   关 帝 庙 对

兄玄德弟翼德威镇孟德                        功存汉室三分鼎

师卧龙友子龙扶保真龙                        志在千秋一部书

 

赤面秉赤心骑赤兔追风驰驱时无忘赤帝   维社稷功高武穆

青灯观青史仗青龙偃月隐微处不愧青天   读春秋德配文宣

                   忠 臣 祠 对

竭力保邦酬夙志   扶植纲常万古忠贞悬日月   竭力扶君万古姓名尽紫诰

捐躯报主罄孤忠   保全社稷千秋血食镇乾坤   专心报国千年忠烈著丹青

                   烈 女 祠 对

蔚柏苍松有性树      平生节气冰霜励       妇节植纲常自是生前心不改

青霜白雪无尘花      一点贞心铁石坚       圣恩垂祀典信知死后姓犹香

                 牛王、马王庙对

护国爱骏马           爱物恩能及             牧牛人扣角三喜

保民惜耕牛           仁民德泽神             有马者吹毛

                  药 王 庙 对 

不进山林通草木      玉炉烧炼延年药  橘井泉香点点滴开阴阳路

未登廊庙识君臣      真道心修益寿丹  杏林日暖枝枝发出生活心

 

一脉泄真机洞烛阴阳元化

寸心涵妙用相成天地立功

 

但可修真不厌尘气玩市

未能醉谷原须药饵延年

                  黄 仙 庙 对

神小英灵在            在深山修真养性

家中保平安            出古洞济世活人

                   财 神 对

万古财源主            兴家立业蒙福泽  督理财源普沾吉庆

千秋福禄神            治国安邦赖神恩  权司国宝永锡丰盈

 

千秋义气参天地        兴家立业财源主        兴家立业蒙福泽

一点仁心冠古今        治国安邦福禄神        富国安邦赖神恩

 

汪洋福海连霄汉        昭厥职一相一侯        汉亭侯英名万古

炳耀财星射斗牛        纯其心三义三仁        商宰相福禄千秋

 

圣德巍峨崇国宝        周鼎商?三代古

神恩浩瀚裕民生        唐松汉柏四时春

                 龙 王 庙 对

保一方风调雨顺        庆风调而雨顺  雷雨交加四境感慰云霓望

佑四境国泰民安        贺海晏以河清  暠泽遍濡八方齐唱甘霖歌

 

一时雨足三农乐        风调雨顺            栽培倾覆人知足春生秋敛

六合云致万物苏        河晏海清            天赐家给休恋了甘雨和风

 

泽被桑麻歌乐利        保一方民安国泰

波平江海庆安澜        佑四境物阜年丰

                 土 地 庙 对 

品居五行末            土德能生兼能养   五谷丰登皆土德

位列三才中                            地道有成亦有终   四时康泰赖神功

                 山 神 庙 对

山中清虎豹            山神山人敬    手提钢鞭巡世界

村内保平安            土地土民尊    身披金甲显威灵

 

山深威克镇            无僧风扫地               五谷熟而民众育

神小德偏尊            缺烛月当灯               猛兽驱则百姓宁

 

赫耀高千古            四四非非地

威灵镇四方            明明白白天

 

古寺无灯凭月照        斩妖除邪山神主

山门不锁待云封        锁虎拴狼大道王

                  天 地 对

天地之大也             覆载仁恩重               共仰高明德

鬼神其盛乎             生成德无涯               同沾博后恩

 

日月恩光大    一三五七九      覆载仁恩大

天地锡福多    二四六八十      生成德泽深

 

神之为灵昭昭也

民无能名荡荡乎

                   灶 君 对

上天言好事             上天言好事              祝皂君多增福寿

下界保平安             回宫降吉祥              祈司命少说是非

 

东厨人间主             不喜王孙媚              升南天奏赐百福

司命天下君             何嫌吕子贫              临东厨锡降千祥

 

灵光司火德             媚笑王孙贾              职居五行功司火

正气格大厅             术行阴字方              位列八卦德为离

 

阴阳兼燮理             品居五祀首              善传天上何须媚

水火赖平安             位列九阳尊              致格人间只在诚

 

作祸明罚恶

降祥点尝善

                 普 通 门 对

一门天赐平安福          春风得意花千树          向阳门第春无限

四海人迎富贵春          秋月扬辉桂一枝          积善人家庆有余

 

天开美景春光好          可贺一夜连双岁          瑞气迎门生百福

人庆丰年节气和          最喜五更分二年          和风入户纳千祥

 

勤俭治家家道盛        春发其华秋结其实        楚书格言为善也为宝

诗书教子子孙贤        业精于勤行成于思        文公家训积德胜积金

 

                   丧 事 对

一、灵 棚 

有花有酒春常在        守孝不知红日落     阵阵清风吹不醒仙人一梦

无月无灯夜自明        思亲常望白云飞     滔滔游水流难尽儿女哀情

 

月过庭中形惨色          纸灰飞作白蝴蝶

风来帘外动悲声          泪血染成红杜鹃 

 

碧水青山谁作主          忆荻书而出涕

花落鸟啼总伤情          听薤露以消魂  

 

二、吹手楼

鹤泪猿啼增泣血          笛吹诗诵恸情切            苫块凄凉今日痛

风琴雅管谱悲音          花落鸟啼隐恨深            蓼莪吟诵他年悲

 

笙簧尽是含悲谱          风鸣抱恨皋鱼感

琴瑟无非抱恨声          诗诵涕流王褒哀

三、男挽联

夜冷忽成蝴蝶梦        流水夕阳千古恨     跨鹤哭天云白马素车来范式

月明惟听子规啼        秋霜春雨百年愁     抱琴弹夜月高山流水忆钟期

 

暮观慈鸟生泪眼        纸灰飞作白蝴蝶     玉宇三千何处求索长生妙药

夜闻孤雁动悲声        泪血染成红杜鹃     琼楼十二无地寻找返魂仙丹

 

正幸春晖可报德          梅吐玉容舍孝贤

何期南极遽沈光          柳色垂金动哀情

 

五十载夙兴夜寐          泣血直如红雨落

三千界风马云车          思亲常望白云飞

 

苍柏树间添惨色          敬念空瞻桑梓物

蓼莪篇内动哀情          哀情切入蓼莪章

 

色惨曾添松柏树

心哀有感蓼莪章

 

人去堂空朝雨暮云难见影

琴调弦断高山流水少知音

 

修断本难齐萱草犹荣风已息

悲哀亦何极桂枝未濯露先零(此乃父去母在云)

 

死而其有知也大家重会地下应全父子乐

生者复何赖乎硕果仅存人间奚解亲朋悲

 

父也安归若果然地下高曾骨肉重逢侍奉晨昏应有日

天乎太忍全不管人间儿女肝肠寸断故装聋哑是何心

 

享年近七旬劝耕课读历数生平无遗憾

传家虽一子承前启后应知泉下有余欢(此乃一子言之)

四、女挽联

寸草有心秋已老           断机永抱终天恨          平生节气冰霜励

飘风不息木空号           尝药定垂世子篇          一点贞心铁石坚

 

有客携刍来致吊           画荻惟宜追懿范

无人画荻拙於书           和丸空自想嶶音

 

泪滴竹根空有笋           萱花萎地全抛子

心伤冰底岂无鱼           慈竹经霜不获孙

 

懿训自今空仉孟

嶶音终古想姬姜

 

蕙帐风清犹忆前时曾画荻

萱堂月冷难得后日再和丸

 

待人忠厚九族含悲思仪范

教子严明一家挥泪想懿行

 

萱草雨潇潇惨目堂阴肠曲折

荻花秋瑟瑟伤心字迹泪糢糊

 

享寿虽未百年亦当含笑入地

所生仅余二字那得抱恨终天

 

缅当年子夜传经尚贻熊丸点点

悲今日庚堂垂吊惟留鹤客双双

 

丸熊胆以传经冀有佳儿追柳氏

陈鸡肴而永诀愧无成德媲茅容

五、守节妇挽联

蔚柏苍松有性树              重九风霜萱草香凋秋已老

青霜白雪无尘花              七旬岁月婺星光掩夜初沉

 

  注:《家族习俗对联》选自清代高氏家传《实用佳联》,原件为三十二开、线装、蝇头小楷手抄本,本次选编时略有删节。

 

  评论这张
 
阅读(19)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018